Aktywacja dostępu

eCorpoNet jest najnowszym z systemów bankowości elektronicznej, dedykowanym dla klientów biznesowych MBS Banku. eCorpoNet został zaprojektowany jako uniwersalny system łączący cechy bankowości korporacyjnej typu home banking zaimplementowanej w systemie HomeNet oraz elektronicznej bankowości dedykowanej dla osób fizycznych zaimplementowanej w systemie e-MBS.

 

 

Aby uzyskać dostęp do systemu eCorpoNet wystarczą dwa proste kroki:

1. zawarcie umowy świadczenia usługi bankowości internetowej lub umowy pakietu usług, w których skład wchodzi bankowość internetowa. Po podpisaniu umowy użytkownik otrzymuje identyfikator i hasło aktywacyjne.

2. Zalogowanie za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalenie własnego hasła do systemu. Hasło aktywacyjne jest wydane, ze względów bezpieczeństwa, w poufnej kopercie.

 

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut