Ważniejsze daty z historii:

rok 1950

Nieliczna grupa spółdzielców: Władysław Balcerzak, Jan Bogdański, Wacław Białobrzeski, Stefan Gocławski, Teodor Dudziński, Franciszek Kaczmarek, Stanisław Majewski, Michał Malitek, Stanisław Romanowski, Wacław Radomski, Jan Przytula, Bolesław Sajdak oraz Stanisław Tanas,  zakłada Gminną Kasę Spółdzielczą. Siedzibą Kasy zostają Łomianki, a obszarem działalności  gminy: Młociny i Czosnów, w powiecie warszawskim.

rok 1956

Walne zgromadzenie członków Gminnej Kasy Spółdzielczej w Łomiankach przyjmuje nowy statut. Powstaje Kasa Spółdzielcza z siedzibą w Łomiankach, w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki. Obszar działalności zostaje poszerzony o Buraków, Małocice, Pieńków i Sowią Wolę. W Czosnowie utworzony zostaje Punkt Kasowy.

rok 1969

Siedzibą Kasy Spółdzielczej zostaje nowo oddany budynek, o pow.70 m2, w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 8.

rok 1971

Kasa Spółdzielcza zamienia się w Bank Spółdzielczy. Zmienia się także obszar działania i obejmuje gromady Łomianki i Czosnów, w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki, w województwie warszawskim.

rok 1975

Zmiana podziału administracyjnego wymusza kolejną zmianę statutowego terenu działania Banku Spółdzielczego w Łomiankach. Stają się nim dwie gminy: Łomianki i Czosnów, w województwie stołecznym warszawskim.

rok 1978

Utworzony zostaje pierwszy oddział banku.  Działający od 1956 roku Punkt Kasowy w Czosnowie przemianowany zostaje na Oddział Banku Spółdzielczego. Po dziesięciu latach Oddział usamodzielnia się i staje odrębnym Bankiem Spółdzielczym. W roku 1996 bank ten zostaje przejęty przez Wschodni Bank Cukrownictwa w Lublinie. Po trzech latach działalności Wschodni Bank Cukrownictwa wycofuje swoją działalność z terenu Czosnowa.

rok 1992

Do użytku zostaje oddany nowoczesny budynek bankowy, obecna siedziba,  w którym zainstalowane zostają nowoczesne systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, skomputeryzowane wszystkie procesy bankowe.

rok 1998

Bank Spółdzielczy w Łomiankach łączy się z Bankiem Spółdzielczym w Naruszewie, z siedzibą w Radzyminie, w powiecie płońskim. W wyniku tego połączenia Bank Spółdzielczy w Naruszewie staje się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Łomiankach.

rok 1998

13 listopada Zebranie Przedstawicieli podejmuje - za zgodą Prezesa Narodowego Banku Polskiego - uchwałę o zmianie nazwy: Bank Spółdzielczy w Łomiankach na Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.

rok 1999

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach powraca- po latach nieobecności - do działalności na terenie Czosnowa i otwiera tam swój Oddział.

rok 2000

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach otwiera Oddział w Warszawie, na Bielanach.

rok 2002

Uruchomiony zostaje bank internetowy:  usługa e-MBS.

rok 2005

Oddziału Naruszewo otwiera filię w Nacpolsku.  Nowe bankomaty zostają instalowane w ICDS w Łomiankach oraz przy Oddziale Banku w Czosnowie.

rok 2007

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach otwiera Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim.

rok 2008

Oddział Łomianki otwiera Filię  w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach.

rok 2009

Styczeń - Oddział Nowy Dwór Mazowiecki otwiera Filię  w Modlinie (wraz z bankomatem).

Grudzień - Oddział Naruszewo otwiera Filię w Nacpolsku

rok 2010

Maj – Uruchomiony zostaje nowy wolnostojący bankomat  w Kazuniu Nowym, Gmina Czosnów.

Czerwiec- Oddział Łomianki otwiera Filię Dąbrowa

Październik - Oddział Łomianki otwiera Filię Bronisze

Grudzień - Oddział Nowy Dwór Mazowiecki otwiera Filię  w Zakroczymiu

rok 2011

Styczeń- Na terenie Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim zostaje otwarty Bankowy Punkt Kasowy, Oddział Nowy Dwór Mazowiecki

Luty – Obligacje Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach debiutują na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

rok 2012

Lipiec- Rozpoczyna się rozbudowa siedziby Banku w Łomiankach,  przy ul. Szpitalnej 8.

Wrzesień - Oddział Warszawa otwiera Filię Młociny w Warszawie, przy ul. Heroldów.

Wrzesień - uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę siedziby Banku w Łomiankach.

rok 2013

Grudzień - zakończenie inwestycji rozbudowy, nadbudowy i modernizacji siedziby Banku w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 8

rok 2014

Styczeń - uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrali i Oddziału Łomianki, Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 8

Styczeń - uruchomienie strefy 24h  i telewizji bankowej

Luty - wydanie pierwszego biuletynu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

rok 2015

Marzec - Oddział Warszawa otwiera Filię Klaudyny, w Warszawie,   w budynku SB-M „RUDA”, przy ul. Klaudyny 18A.

Grudzień - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach przystępuje do Spółdzielczego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

rok 2017

Kwiecień - w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim otwarty zostaje Punkt kasowy

 

Od czasu powstania Gminnej Kasy Spółdzielczej do chwili obecnej  Bankiem kierowali:

  • Barbara Seroka - kierownik Gminnej Kasy Spółdzielczej od jej założenia do roku 1955;
  • Władysława Nowosielska - kierownik Gminnej Kasy Spółdzielczej w latach 1955 - 1956;
  • Wacław Zieliński - kierownik Kasy Spółdzielczej w latach 1956 - 1965;
  • Alfreda Płatkowska - kierownik Kasy Spółdzielczej a później dyrektor Banku Spółdzielczego w latach 1965 - 1985;
  • Marian Wesołowski - pełnił obowiązki dyrektora Banku Spółdzielczego w latach 1985 - 1986;
  • Tadeusz Bajek - dyrektor oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, obecnie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w latach 1986 - 2005;
  • Halina Choroś - Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego od roku 2005.

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut