Kredyt „AGRO”- przeznaczony jest dla rolników potrzebujących szybkiego wsparcia finansowego na bieżące wydatki związane z zakupem środków do produkcji rolnej: nawozów, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz treściwych objętościowych.

 

 

 

 

 

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut