Środki zgromadzone na rachunkach lokat objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut