Korzyści

Wybierając Lokatę Gwarantowaną zyskujesz:

  • wysokie oprocentowanie,
  • brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty,
  • gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Szczegóły lokaty:

  • stała stopa procentowa
  • okres lokaty – 6 miesięcy,
  • minimalna kwota – tylko 1 000 PLN,
  • odsetki dopisywane na koniec okresu umownego do kapitału lokaty,
  • lokata odnawiana na taki sam okres umowny na warunkach Lokaty Standardowej WIBID,
  • lokata dostepna tylko w placówkach MBS Banku.

 Środki zgromadzone na rachunkach lokat terminowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut