Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera: https://psd2-pdev.lomianki.com.pl .

Statystyki dostepności:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

                                   Api PSD2.                         Bankowość internetowa  
 Raportowany Kwartał Dostępność (%)  Niedostępność (%)  Dostępność (%)  Niedostępność (%)
14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.  99,91% 0,09%   99,95%  0,05%
 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 100% 0%  99,94%  0,06%

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut